Medlemsförteckning

Undertecknad administrerar sedan många år tillbaka en Excelmall med uppgifter om Föreningens medlemmar. Den uppdateras ofta och bör vara ganska aktuell. Dock finns det säkerligen fortfarande felaktigheter och jag är tacksam att få information om dessa. I samband med utskick av årsmötesprotokoll utsänds också medlemsregistret.

Det går tyvärr inte lägga ut medlemsregistret på denna webb. Är det någon som önskar få medlemsförteckning per mail – informera då Hans Nordler Ange namn, adress och mailadress.