Föreningen arbetar efter de stadgar som har fastställts år 1993.

I dessa stadgar framgår att Föreningen varje år skall ordna ett årsmöte
och där bl.a. välja nya ledamöter. Vid årsmötet 2017 valdes följande

ledamöter (årtalet anger när personen blev vald till ledamot i Föreningen)


Styrelseledamöter
Nicholas Fawkner (ordförande) (2011)

Döbelnsgatan 19 - 550013

Ingrid Carlson Bjernald (kassör) (2008)

Sveavägen 11 - 514141

Göran Lilienberg (sekreterare) (2008)

Thunbergsvägen 18 – 511520
Björn Danckwart-Lillieström (kontaktperson för snöröjning) (2013)

Borgvägen 2 – 070/8606873
Björn Holm  (kontaktperson för rishämtning) (2016)

Walleriusvägen 10 – 070/8456530

 

Kvartersombud
(Här framgår förslag på vad ett kvartersombud förväntas utföra)

Kvarteret Musköten:
Adolf Dahl (2007)

Döbelnsgatan 7 - 515390

Christian Berne (2016)

Döbelnsgatan 28 G – 506626

 

Artillerifältet i övrigt:

Jingping Li (2016)

Kåbovägen 32 - 554592

Eva Elfström Björkman (2015)

Kåbovägen 34 - 505855

 

Gamla Kåbo:

Ingemar Kihlström (2016)

Borgvägen 2 – 321102
Gunilla Bergström (2002)

Villavägen 19 - 513375

 

Skjutbanan-Berga:
Per-Gunnar Petterson (2005)

Arosgatan 4 – 546062

Håkan Lagerstrand (2016)

Arosgatan 10 - 546397

 

Thunbergskvarteren:

Erik Hamberg (2003)

Walleriusvägen 9 - 128283
Michael Wainwright (2012)

Thunbergsvägen 24 - 696567

Ordinarie revisor
Fredrik Attefall (2013)

Sveavägen 6 - 505254
Bengt Stenberg (2013)

Banérgatan 32 - 553352

 

Revisorssuppleanter

Katarina Nisser (2002)

Kåbovägen 22 - 508050
Nils Feltelius (2002)

Sveavägen 3 - 554046

 

Valnämnd

Olle Melin (1991)

Thunbergsvägen 26 - 525602
Cecilia Tjäder (1997)

Thunbergsvägen 18 – 511520

 

Föreningens organisationsnummer är 817603-5163 och

föreningens plusgirokonto är 113594-6. Medlemsavgiften (50 kr)
och avgifter för snöröjning och rishämtning skall sättas in på detta konto.