Föreningen arbetar efter de stadgar som har fastställts år 1993.

I dessa stadgar framgår att Föreningen varje år skall ordna ett årsmöte och där bl.a. välja nya ledamöter.

Vid årsmötet 2020 valdes följande ledamöter (årtalet anger när personen blev vald till ledamot i Föreningen)


Styrelseledamöter
Markus Frick (ordförande) (2018)

Norbyvägen 21 - 076/1003988

Göran Lilienberg (sekreterare) (2008)

Thunbergsvägen 18 – 511520
Björn Holm (2016)

Walleriusvägen 10 – 070/8456530

Jing-Ping Li (2016)

Banérgatan 36 – 072/327985

Eva Ahlsten (2019)

Borgvägen 1

 

Kvartersombud
(Här framgår förslag på vad ett kvartersombud förväntas utföra)

Kvarteret Musköten:
Adolf Dahl (2007)

Döbelnsgatan 7 - 515390

Christian Berne (2016)

Döbelnsgatan 28 G – 506626

 

Artillerifältet i övrigt:
Staffan Uhlén (2018)
Banérgatan 21 - 551803

Lowe Hedman (2020)

Kåbovägen 20 -  073/2015555

 

Gamla Kåbo:

Solveig Skoglund (2020)

Norra Rudbecksgatan 2 – 552530

Oscar Gestblom (2020)

Norra Rudbecksgatan 8

 

Skjutbanan-Berga:
Per-Gunnar Petterson (2005)

Arosgatan 4 – 546062

Nora Spjuth (2018)

Arosgatan 14

 

Thunbergskvarteren:

Eva Kiani (2018)

Walleriusvägen 7 – 070/279070

Helena Frank (2019)
Thunbergsvägen 24 - 070/6924004

 

Ordinarie revisor
Eva Elfström Björkman (2015)

Kåbovägen 34 - 505855

Bengt Stenberg (2013)

Banérgatan 32 - 553352

 

Revisorssuppleanter

Katarina Nisser (2002)

Kåbovägen 22 - 508050
Nils Feltelius (2002)

Sveavägen 3 - 554046

 

Valnämnd

Olle Melin (1991)

Thunbergsvägen 26 - 525602
Cecilia Tjäder (1997)

Thunbergsvägen 18 – 511520

 

Föreningens organisationsnummer är 817603-5163 och föreningens plusgirokonto är 113594-6. Medlemsavgiften (50 kr)
och avgifter för snöröjning och rishämtning skall sättas in på detta konto.