Föreningen arbetar efter de stadgar som har fastställts år 1993.

I dessa stadgar framgår att Föreningen varje år skall ordna ett årsmöte och där bl.a. välja nya ledamöter.

Vid årsmötet 2022 valdes följande ledamöter (årtalet anger när personen blev vald till ledamot i Föreningen)


Styrelseledamöter
Markus Frick (ordförande) (2018)

Norbyvägen 21 - 076-1003988

Göran Lilienberg (sekreterare) (2008)

Thunbergsvägen 18 – 070-3397200

Jing-Ping Li  (ekonomiansvarig) (2016)

Banérgatan 36 – 072-3279538

Eva Ahlsten (ansvarar för rishämtning) (2019)

Borgvägen 1 -  073-0696164

Nora Spjuth (ansvarar för snöröjning) (2021)

               Arosgatan 14 - 072-4022507


Kvartersombud
(Här framgår förslag på vad ett kvartersombud förväntas utföra)

Kvarteret Musköten:
Sophi Bertilsson (2022)

Döbelnsgatan  21

Christian Berne (2016)

Döbelnsgatan 28 G – 506626

 

Artillerifältet i övrigt:
Andreas Scheutz (2022)
Götavägem 14

Lowe Hedman (2020)

Kåbovägen 20 -  073-2015555

 

Gamla Kåbo:

Solveig Skoglund (2020)

Norra Rudbecksgatan 2 – 552530

Oscar Gestblom (2020)

Norra Rudbecksgatan 8

 

Skjutbanan-Berga:
Magdalena Borg (2022)

Kåbovägen 11

Marianne Smette Ezra (2021)

Arosgatan 7

 

Thunbergskvarteren:

Eva Kiani (2018)

Walleriusvägen 7 – 070-279070

Helena Frank (2019)
Thunbergsvägen 24 - 070-6924004

 

Ordinarie revisor
Eva Elfström Björkman (2015)

Kåbovägen 34 - 505855

Bengt Stenberg (2013)

Banérgatan 32 - 553352

 

Revisorssuppleanter

Anders Rosenblom (2022)

Kåbovägen 9
Nils Feltelius (2002)

Sveavägen 3 - 554046

 

Valnämnd

Olle Melin (1991)

Thunbergsvägen 26 - 525602
Cecilia Tjäder (1997)

Thunbergsvägen 18 – 511520

 

Föreningens organisationsnummer är 817603-5163 och föreningens plusgirokonto är 113594-6. Medlemsavgiften (50 kr)
och avgifter för snöröjning och rishämtning skall sättas in på detta konto.