Förslag på kvartersombudens uppgifter

  • Vara kontaktperson mellan Föreningens styrelse och dess medlemmar.

 

  • Inhämta uppgifter om ägarbyte och förändringar hos medlemmarnas hushåll. Informera om någon blivit änka eller änkling.

  • Besöka nyinflyttade och presentera villaföreningen, överlämna medlemsförteckning, stadgar, inbetalningskort på medlemsavgiften samt informera om Föreningens serviceerbjudanden snöröjning och rishämtning.

  • Hjälpa till med utsändning av dokumentation till de medlemmar som saknar epost-adress.