Bli medlem

 

Enligt stadgarna är varje fastighetsägare (eller motsvarande) inom området berättigad till medlemskap i föreningen mot erläggande av stadgad årsavgift – för närvarande 50 kronor/år.

 

Avgiften betalas in på plusgirokonto 113594-6.

Om du är intresserad att deltaga aktivt i Föreningen, kontakta då någon i Valberedningen:


    Olle Melin                          Thunbergsvägen 26     Tel: 525602
   Cecilia Tjäder                Thunbergsvägen 18     Tel: 070-3723300