Uppsala Kommun har på sin webbsida skrivit vissa direktiv som en fastighetsägare har ansvar för:

*   Snöskottning och sandning.

Häckar, träd och buskage.

*  Halkbekämpning.

*  Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning.

Uppsala Kommun har även introducerat en ny webbkarta.