Förteckning över olika trädbeskärare

Om hjälp önskas med trädbeskärning finns här förslag på personer/företag som kan kontaktas:

·          55-plussare                                Trädbeskärning och övrigt trädgårdsarbete
                                                    018-4444695, 070-4545275

·          Svensk Markservice                  Projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer.
                                                    018-561276, 073-5538598

·          Barrett Design & Landscape    Fruktträdsbeskärning, trädvård.
                                                   
018-32 88 34

·          Ranglo Axe AB                            Trädfällning, trädvård.
                                                    073-5538598

·          Marie Lindell                              Fruktträdsbeskärning
                                                    070-7216513

·          Sunnersta Åkeri                         Tar ned stora träd
                                                    070-9722899

·          Crilles Träd och Mark                Tar ned stora träd
                                                    070-6067883