Förteckning över olika trädbeskärare

Om hjälp önskas med trädbeskärning finns här förslag på personer/företag som kan kontaktas:

·           55-plussare                                           Trädbeskärning och övrigt trädgårdsarbete (018-4444695, 070-4545275)-

·           Svensk Markservice                              Projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer (018-561276, 073-5538598)-

·           Barrett Design & Landscape                Fruktträdsbeskärning, trädvård (018-32 88 34)-

·           Ranglo Axe AB                                      Trädfällning, trädvård (073-5538598).

·           Greenful - Marie Lindell                      Fruktträdsbeskärning, planerar trädgårdar, klipper häckar, gallrar buskar och renoverar
                                                                äldre trädgårdar (070-7216513).

·           Sunnersta Åkeri                                    Tar ner stora träd (070-9722899).

·           Crilles Träd och Mark                          Tar ner stora träd (070-6067883).