Beskrivning av snöröjningstjänsten som villaföreningen upphandlar.

Den avser att uppfylla de krav som kommunen ställer på fastighetsägare vad gäller gångbanerenhållning under vintern, vilket handlar om säkerhet. När man är ansluten till föreningens snöröjningstjänst med sandning minimeras risken för böter och/eller skadeståndsanspråk vid ev. olyckor.  74 av 80 möjliga fastigheter har anslutit sig, vilket medför rimlig kostnad.

Föreningen har inte möjlighet att erbjuda individuell snöröjning på tomten, och inte heller längs de gator där trottoaren används av kommunen för uppläggning av snö och is.

Gångbana gränsande till cykelbana snöröjs och sandas av kommunen. De gator som inte ingår i snöröjningstjänsten sandas av kommunen.

Föreningen anlitar för närvarande Svensk Markservice för snöröjning. För hjälp med snöröjning utöver det vi kan erbjuda rekommenderas kontakt med Svensk Markservice eller annat företag för ett eget avtal.

Bilaga 1.   Lokala föreskrifter för gångbanehållning för Uppsala kommun

Bilaga 2.   Karta till ovanstående föreskrifter.

Bilaga 3.   Föreningens karta som visar vilka fastigheter som har möjlighet att ansluta sig till Snöröjningstjänsten.