Vintern står för dörren. Villaföreningen förbereder snöröjning och sandning av områdets trottoarer. Se vidare denna karta – områden som är rödmarkerade. För blåmarkerade områden sköter nu kommunen sandningen.

Årets avgift är sänkt till 500 kr (inklusive medlemsavgift 50kr).

Vänligen betala in 500krKåbo-Berga Villaförenings plusgirokonto 11 35 94-6 senast den 11 december. Ange namn och adress.

Om ni vill avstå hjälp med plogning och sandning eller har andra frågor om snöröjningen kontakta Björn Danckwardt-Lillieström - bjorn.danckwardt@me.com