RISHÄMTNING 2021

För medlemmarna i Kåbo-Berga villaförening erbjuds även i år hjälp med hämtning av grenar, ris och löv.

 

 Praktiska regler för att din hög ska tas om hand och för att undvika merkostnader: 

· Placera rishögen lättåtkomligt för lastbilens gripskopa. (Skopan når dock över häckar och staket.) Lägg inte rishögen under träd! Sådan kan inte hämtas då den inte nås av lastbilens gripskopa.

· Ris och löv får EJ vara buntade/paketerade i plast/papperssäckar.

· Löven läggs löst ovanpå rishögen.

 

Rishämtningen sker framför allt under v.16. Den påbörjas alltså måndagen den 19 april och pågår till senast den 30 april.

Betalningsavi sänds ut i efterhand, och priset är relaterat till mängden och beräknas utifrån 500 kr per ton + arbetstid för lastbilen. Arbetskostnaden brukar vara en mindre del av totalpriset då vi är många som delar på tjänsten. 

 

För övrig information se föreningens hemsida: www.kabo-berga.se

 

Svar angående rishämtning önskas senast den 12 april till evaahlsten@gmail.com

alt. sändes/lämnas till Eva Ahlsten, Borgvägen 1, 752 36 Uppsala.

 

Jag önskar rishämtning i vår och betalar i efterhand min avi:

Namn:……………………………………………………………………………………………………….

Adress:……………………………………………………………………………………………………

Tel:..............................................................................................................

E-post:…………………………………………………………………………………………………….