RISHÄMTNING 2018

För medlemmarna i Kåbo-Berga Villaförening erbjuds även i år hjälp med hämtning av grenar, ris och löv.

 

 Praktiska regler för att din hög ska tas om hand och för att undvika merkostnader:

·  Placera rishögen lättåtkomligt för lastbilens gripskopa. (Skopan når dock över häckar och staket.)

·  Ris och löv får EJ vara buntade/paketerade i plast/papperssäckar.

·  Löven läggs löst ovanpå rishögen.

 

Rishämtningen sker under v.17 och påbörjas alltså måndagen den 23 april.

Betalningsavi sänds ut i efterhand, och priset är relaterat till mängden och beräknas utifrån 310 kr per ton + arbetstid för lastbilen. Arbetskostnaden brukar vara en mindre del av totalpriset då vi är många som delar på tjänsten.

 

Obs! Om du vill få hjälp även med trädbeskärning, finns förslag på personer/företag som du själv kan kontakta för detta på föreningens hemsida www.kabo-berga.se.

 

Svar angående rishämtning önskas senast den 13 april till bjorn.holm@surgsci.uu.se

alt. sändes/lämnas till Björn Holm, Walleriusvägen 10, 752 36  Uppsala.

 

Jag önskar rishämtning våren 2018 och betalar i efterhand min avi:

Namn:……………………………………………………………………………………………………….

Adress:……………………………………………………………………………………………………

Tel:..............................................................................................................

E-post:…………………………………………………………………………………………………….