Trädbesiktning 2009

I januari 2009 gjordes en trädbesiktning av Kåbos trädgårdar.Förra gången utfördes detta år 2003. Avsikten var främst att undersökta om det fanns några farliga träd som kunde förorsaka skador. Per-Gunnar Petterson och Hans Nordler ägnade två dagar åt att gå igenom vårt område och bestämma vilka fastigheter som skulle besiktigas. En trädspecialist ägnade därefter en vecka till att undersöka berörda trädgårdar. Ett protokoll erhölls och sändes ut till fastighetsägarna. Många trädgårdar hade allvarliga brister som skulle åtgårdas.

Fastighetsägare är kanske intresserade att se detta protokoll eftersom det i många fall har skett ägarbyten. Här finns protokollet.

Hans Nordler