Uppsala Kommun har nyligen delat ut en folder till villaägarna med benämningen "Var med och avgör matchen mot snön". Där fanns följande paragraf:

Som fastighetsägare ansvar du för att:
* ta bort snö och skotta gångbanan närmast din fastighet, snön får inte läggas på gator och parkmark
* sanda din gångbana när det är halka
* ta bort snövallar framför garageinfarter, postlådor och soptunnor
* ta bort istappar och snö från ditt tak
* beskära buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor.