Protokoll från Föreningens årsmöten samt några verksamhetsberättelser

Vid varje årsmöte förs det ett protokoll över de ärenden som har tagits upp samt vilka som valdes som ledamöter. De som är intresserade att få veta vad som har behandlats, kan läsa alla protokoll från 1993 tills 2018. Vid årsmötet 2017 skrevs endast en Verksamhetsberättelse. Protokollen från är i Wordformat. Dessutom finns det nu även äldre protokoll för åren 1984-1992.

Protokoll från 1984-1989

Protokoll från 1991-1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
2012

2013

2014

2015

2016

2018

Verksamhetsberättelser – i Wordformat – återfinns nedan.


2002-2003