Protokoll från Föreningens årsmöten samt några verksamhetsberättelser

Vid varje årsmöte förs det ett protokoll över de ärenden som har tagits upp samt vilka som valdes som ledamöter. De som är intresserade att få veta vad som har behandlats, kan läsa alla protokoll från 1993 tills 2016. Protokollen är i Wordformat. Dessutom finns det nu även äldre protokoll för åren 1984-1989.
 

Protokoll från 1984-1989


2002-2003