Vid Kåbo-Berga Villaförenings senaste styrelsemöte 2014-05-13 var en av punkterna följande:

Det föreslogs att medlemmarna skall tillfrågas om möjligheten att låna olika typer av verktyg till varandra. Då skulle onödiga inköp undvikas. Hur det praktiskt skall ordnas är en senare fråga. Hans Nordler skall lägga ut en förfrågan på vår webb.

Lånar ut högtryckstvätt

Anna Hedin

2014-05-19