2018-01-12 Försökt till grov stöld, Herrhagens Byväg, Herrhagen, där två gärningsmän krossat ett fönster till en altandörr för att ta sig in i en villa. Polis kallades till platsen, varpå en av gärningsmännen greps på plats.

 

2018-01-13 Grov stöld, Klarbärsgatan, Slavsta, där gärningsmän tagit sig in i ett hus genom altandörren och tillgripit gods.

2018-01-13 Grov stöld, Lärkvägen, Sunnersta, dit polis tillkallas efter att en granne gjort vissa iakttagelser. Gärningsmän misstänks ha brutit upp en dörr och tillgripit gods. Tre gärningsmän grips på plats. Dessa gärningsmän kan även misstänkas för inbrottet på Klarbärsgatan 2018-01-13.

 

2018-01-18 Grov stöld, Timjansgatan, Årsta, där okänd gärningsman krossat ett fönster på altandörren och på så sätt tagit sig in i en villa. Dator, kläder samt bilnyckel tillgripet.

 

2018-01-23 Grov stöld, Askvägen, Sunnersta, där okänd gärningsman brutit sig in genom att krossa ett fönster på baksidan av en villa. Okänt vad som tillgripits.

 

2018-01-25 Försök till grov stöld, Ekolnsvägen, Sunnersta, där okänd gärningsman krossat en ruta på ytterdörren  men ej lyckats ta sig in i villan, förmodligen pga att det inte gick att låsa upp dörren inifrån.

 

Lägenhetsinbrott:

2018-01-03 Grov stöld, Herrhagsvägen, Herrhagen, där okänd gärningsman brutit upp en altandörr till en lägenhet och tillgripit smycken, id-handling, nycklar, kontanter, kläder och hygienartiklar.

 

2018-01-11 Grov stöld, Fänrik Ståls gata, Nyby, där okänd gärningsman brutit upp ytterdörren till lägenheten. Okänt vad som tillgripits.

 

2018-01-22 Grov stöld, Opalvägen, Stenhagen/Herrhagen, där okänd gärningsman krossat en ruta och på så sätt tagit sig in i lägenheten.

 

Ulrika Andersson/Områdespolis