Hej!

Detta är mitt första utskick av brottstatistik från Uppsala för år 2017 till er kontaktombud för Grannsamverkan, med anledning av att jag nu är er nya kontaktperson på Polisen. Hans Wallin kommer nämligen under våren 2017 att gå i pension, och vi är mitt inne i ett överlämnande av arbetsuppgifter.

Min ambition är att i slutet av varje månad skicka ut brottsstatistik för hela Uppsala till er som kontaktombud. Ni kommer således inte att få information ang endast ert område. Jag anser att det är av vikt att ni får ta del av information från hela Uppsala med anledning av att dagens gärningsmäns tillvägagångssätt och att man snabbt förflyttar sig mellan olika bostads områden. Brottsstatistiken sammanställs av vår Underrättelseenhet, som jag samarbetar med.

Får jag kännedom att ett bostadsområde under en kortare period drabbas av många brott, kommer jag att kontakta dessa kontaktombud per mail eller telefon, för att nå ut till boende i området om att höja vaksamheten. Statistiken har visat att gärningsmän väldigt ofta återvänder till samma bostadsområde för att begå nya inbrott. Med anledning av det bör man alltså höja vaksamheten om ett bostadsinbrott skulle inträffa i bostadsområdet!

Med anledning av detta, och polisens resursbrist i största allmänhet, kommer ni med stor sannorlikhet märka av en hel del förändringar. Jag hoppas att ni har överseende med det och hoppas på ett fortsatt bra samarbete!

Jag vill passa på att bjuda in er alla kontaktombud i Uppsala och Knivsta till ett informationsmöte på Uppsala polishus den 15 mars kl 18-20.

Hör gärna av er med tips, information och foton, av iakttagelser i era områden!

Ni är våra ögon och öron och av stor vikt för oss poliser att kunna förbygga och lösa brott!

Mvh

Insp Ulrika Andersson
Områdespolis
Lpo Uppsala & Knivsta
Region Mitt
Tfn: 0730-856510