Hej alla Grannsamverkare i Uppsala kommun!

 

Då är det äntligen dags för ett utskick från polisen, och jag kan glädjande meddela att endast ett fullbordat bostadsinbrott har polisanmälts i både Uppsala och Knivsta kommun under oktober månad fram till dags datum i november. Det rör sig om ett lägenhetsinbrott på Mimmi Ekholms plats i Luthagen/Stabby mellan 2022-10-21—2020-10-22, där elektronik tillgripits. Sen har även en stöld på Fyrishovs stugby i Uppsala polisanmälts, samt en inbrottsstöld ur ett garage i Norrström i Knivsta, där 3 motorcyklar är tillgripna.   

 

Många av er grannar återkopplar att ni samverkar vid försök och förberedelser till stölder i närområdet.

Glöm inte bort att polisanmäla dessa händelser. Detta görs lättast på hemsidan  https://polisen.se/

 

Jag vill på förekommen anledning påminna särskilt er äldre om att inte släppa in obekanta besökare, som inte har föranmält sitt besök, in i sin bostaden.

Under förespegling att man kommer från polis, bank eller ska laga eller kontrollera ventilationen.

 

Märk upp stöldbegärligt gods som verktyg, med anledning av de verktygsstölder som polisanmäls vid byggarbetsplatser.

 

Jag vill också be er om att uppdatera mailadresser, så att ni får dessa mail regelbundet i slutet av varje månad förutom juni-juli månad.

 

Mvh


Ulrika Andersson

Områdespolis

Grannsamverkan, SSPF och Volontärverksamhet

Lpo Uppsala & Knivsta