Hej alla Grannsamverkare!

 

Här kommer ett utskick med information om polisanmälda bostadsinbrott i Uppsala kommun under november månad:

 

Villainbrott:

221116 Inbrottsstöld, Gråbergsvägen, Eriksberg, där okänd gärningsperson misstänks ha tagit sig in genom ett fönster på övervåningen och tillgripit gods. 

221121-221124 Inbrottsstöld, Östaboda, Björklinge, där okänd gärningsperson brutit upp en altandörr och tillgripit elektronik, smycken, verktyg och alkohol.

221123 Inbrottsstöld, Almunge-Gränby, Almunge, där okänd gärningsperson tagit sig in genom ett fönster och tillgripit smycken.

 

Lägenhetsinbrott:

 

221125 Inbrottsstöld, Bellmansgatan, Gränby, där okänd gärningsperson krossat en balkongdörr och tillgripit elektronik.

 

I mitten av november medverkade jag vid en nationell konferens om Grannsamverkan. Arrangör var Stöldskyddsföreningen. Över 200 deltagare var anmälda och vi fick bl a veta att 1/3 av alla hushåll i Sverige var med i Grannsamverkan, en evidensbaserad metod som spridits i landet de senaste 7-8 åren. SKR presenterade ny lagstiftning vad gäller kommuners brottsförebyggande ansvar, som väntas träda i kraft i juli 2023. Polisen utvecklingscentrum Syd presenterade polisens nya brottsförebyggande strategi, samt statistik från BRÅ som visar att bostadsinbrotten sjunkit nationellt vilket kan bero på att utkomsten inte är lika stor som tidigare vid inbrott. Trots detta uppmanade Stöldskyddsföreningen till att inte tappa intresset och engagemanget för Grannsamverkan.

 

Gå gärna in på https://samverkanmotbrott.se/ och ta del av utvärdering, Grannsamverkan-app samt information om att Grannsamverkan ingått samarbete med Brottsofferjouren.

 

Polisen arbetar förebyggande med brott i nära relation, speciellt vid högtider och storhelger. Ingen får slå, hota eller kränka någon annan. Det är ett allvarligt brott. Om du eller någon du känner är utsatt, kontakta polisen. Det finns lagar för att skydda den som är utsatt.

 

Hit kan du vända dig för att få hjälp: