Hej alla kontaktombud för Grannsamverkan i Uppsala!

 

Här kommer nu äntligen en efterlängtad redogörelse från Polisen ang polisanmälda bostadsinbrott i Uppsala under april fram till idag 2019-05-09. Se bifogade filer.

 

En utvärdering av Grannsamverkan har gjorts av Samverkan motbrott (SAMBO), där man under år 2016-2018 jämfört bostadsområden med och utan Grannsamverkan.

Resultatet visar på:

-          En 36 % i minskning av inbrott i bostadsområden med Grannsamverkan.

-          En minskning av tillgreppsbrott i bostadsområden med Grannsamverkan.

-          En ökning av antal gripanden av polis i bostadsområden med Grannsamverkan.

 

Gå gärna in på SAMBO:s hemsida www.samverkanmotbrott.se och ta del av denna utvärdering.

 

Nu är våren här och snart sommaren!

 

Jag vill därför påminna alla hushåll som är med i Grannsamverkan om MINIMIKRAV & REKOMMENDATIONER:

 

-          Vaksamhet: att vara allmänt vaksam och kontakta polis om något är misstänkt

-          Om man är bortrest: meddela grannar om man är bortrest mer än några dagar

-          Värdesaker: förfara värdesaker på ett betryggande sätt

-          Förebyggande åtgärder: gå gärna in på SAMBO:s hemsida och ta del av förebyggande tips!

-          Inventarielista: Upprätta en inventarielista och fotografera värdesaker.

-          Märkning: Märkta föremål är mindre stöldbegärliga, samt att du ökar chansen att få tillbaka stulna värdesaker om du blir bestulen.

 

Sprid gärna denna information till dina grannar i er Grannsamverkangrupp!

 

Mvh

 

 

Områdespolis Ulrika Andersson

Lokalpolisområde Uppsala & Knivsta

Region Mitt