Bostadsinbrott i villa:

171203 Grov stöld, Tallbacksvägen, Norby, där okänd gärningsman brutit upp ett fönster på baksidan av ett hus. Smycken tillgripna. Vaktbolag på plats.

171202-09 Grov stöld, Besmansvägen, Valsätra, där okänd gärningsman brutit upp ett fönster på baksidan. Okänt vad som tillgripits.

171204 Grov stöld, Vikvägen, Vårdsätra, där okänd gärningsman krossat ett fönster på en fastighet under uppbyggnad. Okänt vad som tillgripits. 

171206-08 Grov stöld, Blåmesvägen, Sunnersta, där okänd gärningsman brutit upp ett fönster till ett vardagsrum. Elektronikprylar tillgripna.

171207 Grov stöld, Långvägen, Sunnersta, där okänd gärningsman slagit sönder ett fönster till en villa. Larm aktiverat till larmfirma. Okänt vad som tillgripits.  

171213 Stöld, Blåhakevägen, Sunnersta, där kända gärningsmän tagit sin in i bostad som är HVB-hem, för att tillgripa elektronikprylar. Polis kallas till platsen.

171217-18 Grov stöld, Fiskgjusevägen, Bergsbrunna,där okänd gärningsman tagit bort ett fönster på en altandörr. Okänt vad som  tillgripits.  

171220 Grov stöld, Konvaljevägen, Sunnersta, där okänd gärningsman brutit upp en altandörre på baksidan av ett hus, och tillgripit smycken, bohag och livsmedel.   

171222 Grov stöld, Sandstensvägen, Herrhagen, där okänd gärningsman krossat en ruta på altanen. En väska innehållande id-handlingar tillgripet, samt smycken mm.

171222 Grov stöld, Morkullevägen, Sunnersta, där okänd gärningsman brutit upp en ytterdörr. Pass tillgripet.

171223 Grov stöld, Askvägen, Sunnersta, där okänd gärningsman brutit upp en dörr till groventrén. Okänt vad som tillgripits.

171223-25 Grov stöld, Nyckelaxet, Bergsbrunna, där okänd gärningsman brutit upp ett fönster. Pass tillgripna. 

171224-25 Grov stöld, Fiskgjusevägen, Bergsbrunna, där okänd gärningsman på okänt sätt tagit sig in i bostaden. Okänt vad som tillgripits.    

Bostadsinbrott i lägenhet:

171207-08 Grov stöld, Torngatan, Kvarngärdet, där okänd gärningsman brutit upp en dörr. Okänt vad som tillgripits.

171214 Grov stöld, Svartbäcksgatan, Svartbäcken,  där okänd gärningsman brutit upp ett fönster till vardagsrummet/köket och tillgripit kontakter som låg på ett bord i hallen.

171219 Grov stöld, Fänrik Ståls gata, Nyby, där okänd gärningsman brutit upp en altandörr. Okänt vad som tillgripits.

 

171214 Grov stöld, Peterson-Bergers väg, Gottsunda, där okänd gärningsman brutit upp ytterdörren och tillgripit en dator.

 

171214 Grov stöld, Peterson-Bergers väg, Gottsunda, där okänd gärningsman brutit upp dörren. Smycken och kontanter tillgripna.   

 

Områdespolis

Ulrika Andersson