Hej alla Grannsamverkare!

 

Under jul- och nyårshelgen polisanmäldes 5 st fullbordade villainbrott och 1 lägenhetsinbrott i Uppsala kommun. Ett försök till inbrottsstöld i Lindbacken har även polisanmälts. Under januari månad har ytterligare 2 fullbordade villainbrott polisanmälts. Se bifogad pdf-fil.

 

Polisen varnar fortsatt för bedrägerier när man blir oväntat kontaktad av någon man inte känner:

 

 

Den 17 januari genomfördes ett digitalt informationsmöte via Teams, där samtliga kontaktombud för Grannsamverkan i Uppsala kommun var inbjudna. Ni var ett 20-tal deltagare som tillsammans representerade 15 Grannsamverkangrupper med närmare 1 140 hushåll. Kommunpolis Lisa Sannervik och Trygghets- och säkerhetssamordnare Bo Hammerin på Uppsala kommun informerade om vårt gemensamma brottsförebyggande arbete under år 2022. Det framkom önskemål om att utveckla Grannsamverkan till att inkludera även försäkringsbolag, vilket kändes positivt. Tidigare försök till detta har gjorts av undertecknad, utan att lyckas. Det framkom också önskemål om kontaktuppgifter till kontaktombud i närliggande bostadsområde. Även där har tidigare försökt gjorts att förmedla dessa kontaktuppgifter, utan större framgång. Jag föreslår därför att ni som kontaktombud själva nätverkar med grannar i närliggande bostadsområde där ni ser Grannsamverkanskyltar, och på så sätt försöker ta reda på vem som är kontaktombud på gatan eller huset intill. Ett tips är att passa på att göra det under våren och sommaren, när man är utomhus och träffas!

 

Under våren är följande informations- och utbildningsträffar inbokade för nystartade Grannsamverkangrupper på polishuset i Uppsala:

 

Torsdagen den 9 februari kl 19-21

Torsdagen den 9 mars kl 19-21

Torsdagen den 13 april kl 19-21

 

Nya kontaktombud för redan uppstartade Grannsamverkangrupper är också hjärtligt välkomna. Meddela gärna via mail vilket datum som passar bäst.

 

Glöm inte bort att samverka med era grannar vid särskilda händelser och grova brott som sprängningar, skjutningar eller liknande i närområdet. Uppmana era grannar att lämna tips och iakttagelser till polisen. Gärna genom hemsidan https://polisen.se/ men det går även att skriva mail till mig som kontaktpolis för Grannsamverkan. Det går att lämna information som anonym uppgiftslämnare.

 

Mvh

Ulrika Andersson

Områdespolis

Grannsamverkan, SSPF och Volontärverksamhet

Lpo Uppsala & Knivsta