Hej alla kontaktombud för Grannsamverkan i Uppsala!

 

Här kommer en något försenad brottsstatistik för januari 2018. Jag beklagar detta! Se bifogade filer.

 

Sunnersta har under januari och februari drabbats av många bostadsinbrott, vilket har gjort att jag som kontaktperson för Grannsamverkan skickat mail till kontaktombuden i området om att öka uppmärksamheten mot det som är avvikande och obekant.

 

Polisen har förståelse för att detta i sin tur lett till ökad oro bland boende i området, men vill samtidigt trycka på att vi alla måste ta ansvar för det som skrivs på sociala medier. Finns iakttagelser eller foton på misstänkta gärningsmän eller fordon skall detta förmedlas av kontaktombud för Grannsamverkan till Polisen.

 

Vi poliser försäkrar er om att vi gör allt vad vi kan med de resurser vi har för att gripa och lagföra gärningsmän.

 

Just nu går väldigt mycket av våra resurser åt till att hantera våra tre högst prioriterade områden:

 

1.     Den akuta ingripandeverksamheten

2.     Frihetsberövade

3.     Lagstadgade tidsfrister, så som ärenden med barn och unga

 

Tänk på att det närmar sig Sportlov!

Ett ypperligt tillfälle att Grannsamverka med förebyggande åtgärder som tex att skotta snö, göra sko- och bilspår, tända lampor mm.

 

Mvh

 

Insp Ulrika Andersson

Områdespolis

Lpo Uppsala & Knivsta

Region Mitt