Hej alla Grannsamverkare i Uppsala kommun!

                   

I denna mycket mörka och dystra tid vill jag glädja er med att det under november månad inte har polisanmälts ett enda fullbordat villainbrott i Uppsala kommun, och endast ett fullbordat lägenhetsinbrott:

201101 Grov stöld, Storgatan, centrala Uppsala, där okänd gärningsperson brutit upp dörr, dörrkarm och dörrlås, samt tillgripit dator, telefon, smycke och betalkort.

 

Däremot vill jag passa på att varna för det vi inom polisen kallas sk Åldringsbrott, dvs brott som riktas mot äldre brottsoffer. Den senaste tiden har vi märkt av ett flertal händelser, där äldre brottsoffer blir uppringda av en person som påstår sig vara polis, och som ska komma på besök för att hämta brottsoffrets bankkort. Mitt budskap är: Lämna aldrig ifrån dig ditt bankkort!

 

Även ett flertal stölder ur bilar har redan polisanmälts under julhandeln. Förvissa dig alltid om att bilen är låst när du lämnar den och lämna aldrig kvar stöldbegärliga föremål synligt i bilen!

 

Ett flertal grannar boende i centrala Uppsala har den senaste tiden blivit utsatta för cykelstölder, vilket har polisanmälts. I det sammanhanget vill jag även passa på att berömma de grannar som genom ihärdigt arbete tillsammans, fick polisen att beslagta ett 70-tal cyklar varav ett 20-tal sedan visade sig vara stulna. En polisutredning pågår, därav förundersökningssekretess.

 

Varje år brukar alla kontaktombud för Grannsamverkan bjudas in till ett informationsmöte på polishuset i Uppsala. Och som ni förstår så går det inte att genomföra i år. I stället får det bli ett digitalt avslut i någon form i år!

 

Önskemål har kommit ang digitala informationsmöten, som alternativ till de uppstatsmöten som tidigare genomfördes på polishuset i Uppsala. Jag lovar att återkomma med någon lämplig lösning under år 2021!

 

Då vi blivit fler områdespoliser i Lokalpolisområde Uppsala-Knivsta, så kommer min kollega Hilda Degeryd att hjälpa mig framöver i det brottsförebyggande arbetet med Grannsamverkan. Och några av er har redan hunnit stifta bekantskap med Hilda!    

 

Avslutningsvis vill jag påminna om att sprida denna information till alla era grannar som är med i Grannsamverkan!

 

Mvh

 

 

Områdespolis Ulrika Andersson

Lokalpolisområde Uppsala & Knivsta

Polisområde Uppsala

Region Mitt