Hej alla kontaktombud för Grannsamverkan i Uppsala kommun!

 

I dessa coronatider har endast 2 st bostadsinbrott polisanmälts i Uppsala kommun under april månad:

200326- 200402 Grov stöld genom inbrott, Furudalsvägen, Berthåga, där okänd gärningsperson brutit sig in i en bostad dår bostadsinnehavaren varit bortrest en vecka, och tillgripit gods.

200407-200410 Stöld genom inbrott, St Johannesgatan, Ekeby, där ett flertal okända gärningspersoner krossat fönster på en bostad och tillgripit smycken.

 

Jag vill dock passa på att varna för bedrägerier och bedrägeriförsök med koppling till Coronaviruset. Se bifogad fil.

 

Ett flertal av er grannar har förmedlat information om besök av engelsktalande hantverkare (irländska asfaltsläggare) i

bl a  Berthåga och Sunnersta. För polisens finns ett intresse av att veta var dessa personer har sin bosättning!

 

Som ni kanske har märkt så skickar jag mina mail genom dold/hemlig kopia. Detta är för att förhindra att samtliga e-postadresser blir synliga för alla mottagare.

 

Ni som bor i utkanten av Uppsala kommun, i angränsande till annan kommun, eller om ni vill starta Grannsamverkan i annan kommun där ni har fritidshus, måste ta kontakt med resp kontaktperson/polis för Grannsamverkan i aktuell kommun. Genom att gå in på polisens hemsida: https://polisen.se/ och söka på ”Grannsamverkan”. I Heby och Tierps kommun är det kommunpolis Jörgen Wilestedt. I Östhammar och Älvkarlebys kommun är det kommunpolis Bengt Eriksson. I Enköping och Håbos kommun är det kommunpolis Maria Arosenius. Lycka till!

 

Jag vill avslutningsvis önska er alla en trevlig Valborg!

 

Mvh

 

Områdespolis Ulrika Andersson

Lpo Uppsala & Knivsta

Po Uppsala

Region Mitt