Hej, Du har klagomål på dålig radiomottagning.

Du har varit i kontakt med PTS och rapporterat om problem i 
mottagningen av vissa radiokanaler i FM-bandet i området kring 
Rickomberga/Flogsta/Ekeby i Uppsala. PTS utreder frågan och gör bl.a. mätningar 
och tester på plats i området varifrån störningarna rapporterats för att 
undersöka orsak och omfattning.

PTS vill passa på att uppmärksamma vad man som privatperson 
själv kan göra för att se till att förutsättningarna för att ta emot FM-radio 
är så bra som möjligt.


Idag finns det betydligt fler som sänder i FM-bandet (87.5–108 MHz) än tidigare.
 Det är Sveriges radio P1-P4 och privat lokalradio (reklamradio) samt närradio
(föreningsradio i kommuner). Dessa FM-stationer sänder, som vanligt, på olika
radiofrekvenser men det har blivit mera "trångt" på radioskalan. Det medför att våra
radioapparater behöver vara tekniskt bättre nuförtiden, för att kunna skilja på de
olika stationerna. Var uppmärksam på att den tekniska kvaliteten och mottagnings­
egenskaperna varierar mellan olika modeller av radiomottagare. 
Fråga i
fackhandeln
 eller ett radioserviceföretag för att få mer information. 

För att radiomottagningen generellt ska bli bra behövs, i många fall, en "riktig"
radioantenn, placerad ute på hustaket, likadant som man gör med tv-antenn. På det
viset kommer radioantennen utomhus bort från det elektriska bruset i inomhusmiljön
och antennen (inkl. kontakter, lagom lång, för att koppla ihop radiouttaget i väggen
med motsvarande uttag för yttre antenn på
radioapparaten. Kontakta fastighetsägaren om du behöver information om hur radio
- och tv-uttagen i väggen fungerar.

På PTS hemsida, https://pts.se/sv/privat/radio/radiostorningar/samre-mottagning-pa-radion/ 
, finns mer och användbar information om mottagning av FM-radio för dig som 
radiolyssnare. 

Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning

Post- och telestyrelsen (PTS)
Avdelningen för Samhällsfrågor
Enheten för konsumenträttigheter
www.pts.se