Hej.

 
Vi beklagar att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har dragit in återvinningsstationen (ÅVS) i Kåbo, då återvinningsstationerna utgör en bra resurs då producentansvarsavfallet ska sorteras på ett riktigt sätt. Men dessvärre var det nödvändigt, då fastighetsägaren fick en mycket hög brandriskförsäkring med den aktuella placeringen.

Det är FTI som ansvarar för att det finns ÅVS i den omfattning som krävs för att tillgodose kommunmedborgarnas behov av att kunna lämna producentansvarsavfall. FTI söker nu alternativa placeringar för ÅVS i Kåbo. Telefonnumret till FTI växel är 08-566 144 00, till FTI kundtjänst 0200-88 03 11.

Beträffande att insamlingen av tidningar har upphört i Kåbo, så är det inte något unikt för just Kåbo, utan av arbetsmiljöskäl kommer den sannolikt att upphöra i hela landet.

Frågan om ÅVS i Kåbo har också väckts av Uppsala Vatten och Avfall på ett så kallat referensgruppsmöte, där bland andra representanter från FTI, Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och Trafikkontoret och Miljökontoret är representerade. Vid nästa möte, vilket sker under april, kommer frågan att diskuteras vidare för att söka vara FTI behjälpliga med att finna en lösning.

Hos Uppsala Vatten och Avfall AB har ärendet fått diarienumret 2009-0093 73.

Med de bästa hälsningar

Per Brage

 

________________________________________________________________________________

Den 1 januari 2009 övertog Uppsala Vatten och Avfall AB ansvaret för va- och avfallsverksamheten i Uppsala
kommun.

 
 Uppsala Vatten och Avfall AB                                                   Per Brage

 
Besöksadress:        Kungsängsvägen 27 (tills vidare)                         Projektledare

 
Postadress:           
Uppsala Vatten och Avfall AB,                            E-postadress:         per.brage@uppsalavatten.se

                                  Box 1444, 751 44 Uppsala                                 Telefonnummer:    018 – 727 42 64 (tills vidare)

Fakturaadress:       Uppsala Vatten och Avfall AB                            

                                   Box 1105, 751 41 Uppsala                                

                                Märk fakturan Referens: PB810                         Kundtjänst

 

E-postadress:         uppsalavatten@uppsalavatten.se                                E-postadress:         kundtjanst@uppsalavatten.se

 

Hemsida:               www.uppsalavatten.se                                       Telefonnummer:    018 – 727 94 00

 

Telefonnummer:    018 – 727 93 00                                                                              (09.00 – 12.00, 12.30 – 15.00)

 

Fax:                       018 – 727 42 23 (tills vidare)

 

Organisations-      

nummer:                55 60 25 – 0051