Varning för Svensk VVS Support

Svensk VVS Support (TM Direkt AB) har de senaste dagarna ringt till villaägare i Kåbo Berga och erbjudit sina tjänster. Man påstår att bolaget för närvarande håller på med ventilationskontroll i området och erbjuder sig att kontrollera ventilationen. Styrelsen vill varna alla från att ingå avtal med bolaget.

Konsumentverket har under de senaste två åren fått in mer än 50 anmälningar mot bolaget Svensk VVS Support. Anmälare har bland annat uppgett att de fått betalningsuppmaningar trots att de inte beställt någon tjänst. I andra fall har konsumenterna bara velat ha information om tjänsten, men ändå fakturerats för abonnemang. Men trots löften om att rätta till problemen så har de fortsatt.

Konsumentverket har nu agerat och ålagt Svensk VVS Support med ett vitesföreläggande på 750 000 kronor där man bl.a. förbjuder bolaget att kräva betalning för vara eller tjänst som inte konsumenten har beställt samt att fakturera konsument för vara eller tjänst om konsumenten utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen.