Om någon har behov att ta ned träd så kan jag (Hans Nordler) rekommendera Uppsala Trädvård. De tog ned ett träd på min tomt på ett professionellt sätt och tog hand om alla rester. Kostnaderna minskade tack vare RUT-avdraget. Företaget har också tagit ned ett stort träd på Bror Hjorths tomt - min granne.