Skyddsrum

Vår grannförening Kåbo Småstugeförening har på sitt senaste årsmöte informerat om skyddsrum i vår närhet. Denna information är även av intresse för vår förening. Nedan finns artikeln:

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har det inkommit förslag om att informera om skyddsrum i närheten av Kungsgärdet och möjlighet att nyttja dem. Michael Reineskog gav en presentation med information hämtad från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Man tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Bland annat finns det skyddsrum på Bergaskolan och vid fotbollsplanerna vid Karlsrogatan. För mer information, se MSBs hemsida och skyddsrumskartan: