Kåbo-Berga Villaförenings fem områden

Föreningens ansvarsområde begränsas mot öster av Villavägen, mot söder av kvarteret Muskötens sydgräns, mot väster av Stadsskogen och av fastigheterna längs Norbyvägens båda sidor från Birkagatan till Krongatan och längs Krongatan till Thunbergsvägen samt mot norr av Thunbergsvägen och kvarteret Åsens nordgräns.

Området är indelat i fem mindre områden som vardera företräds av två kvartersombud som väljs på årsstämman. De fem områdena är:

Kvarteret Musköten ligger längst i söder. Förutom själva kvarteret Musköten räknas även södra delen av kvarteret Mörsare hit, dvs. alla fastigheter med adress Döbelnsgatan.

Artillerifältet i övrigt ligger norr om kvarteret Musköten och omfattar fastigheterna mellan Stadskogen och Götgatan – Villavägen. Till området hör alla fastigheter på Banergatan, Artillerigatan och Sveaplan, samt de med udda nummer på Götgatan, Kåbovägen 16 – 26, Sveavägen 19 – 25 och Villavägen 33 – 39.

Gamla Kåbo avgränsas i väster av Kåbovägen och i sydväst av Götgatan. I norr går gränsen i Norbyvägen. Till området hör alla fastigheter på Norra Rudbecksgatan, Södra Rudbecksgatan, Borgvägen  samt fastigheter på Sveavägen 2 - 12 , Götavägen 4 och 8 samt Villavägen 11 – 23.

Skjutbanan-Berga ligger i nordvästra hörnet och avgränsas i öster av Kåbovägen. Till området hör alla fastigheter på Arosgatan och Arosplan samt Kåbovägen 1 – 15 och Norbyvägen 26 – 53.

Thunbergskvarteren ligger längst i norr och avgränsas i söder av Norbyvägen. Till området hör alla fastigheter på Lilljeborgsvägen, Thunbergsvägen och Walleriusvägen samt Villavägen 1A – 7, Norbyvägen 7 – 21 samt Krongatan 50.