Tidigare notiser
(Nedan sparas tidigare notiser som varit publicerade)

 • Bengt-Erik Rydén (1931-2009) - föreningens tidigare ordförande - är begravd på ett fint ställe - Upplands Nationsgrav på Uppsala Kyrkogård. Hans namn är inristat på den stora stenen.(2015-10-08). 

 • Vid den tidigare Limnologiska Institutionen på Norbyvägen finns det nu en återvinningsstation. Det anges inget om att den är avsedd för någon speciell fastighet. De som bor i närheten kan kanske använda den (2015-05-25).

 • Tom Pauli informerar om en hantverkare som gör nästan allting (2014-05-21).
 • NIX även för mobiltelefoner (2013-02-02).
 • Varning för Svensk VVS Support (2013-02-02).
 • Via Facebook är det möjligt att gå med en grupp som heter "Du vet att du är från Uppsala". Gruppen har nu 5827 medlemmar och där ges det bl.a. ut gamla Uppsalabilder. Kontakta  Lotta Fundell (2013-01-20).
 • Här finns en karta över Uppsala år 1920 från Nordisk Familjebok. Då fanns det inte så stor bebyggelse i Kåbo (2013-01-14).
 • Familjen Knebel (2013-01-14).
 • Roland Agius - Uppsalas tidigare finanskommunalråd - förmedlar mycket information om olika industrier i Uppsala. (2013-01-13).
 • Här finns ett foto av Kåbos första hus i korsningen Thunbergsvägen/Villavägen plus en historisk återblick. Så här ser huset ut idag. Dessutom en bild som togs från för länge sedan från den plats där gamla Fysikum nu finns. Det är svårt att lokalisera sig. Carolina Rediviva syns i bakgrunden (2013-09-17).
 • Här är ett tips för att bli av med grenar och trädgårdsavfall på ett ganska enkelt sätt. Jag har köpt en säck från villasacken.se Den rymmer enormt många grenar. Sedan släpar man den till bilen och lastar in den i bakluckan och åker till återvinningen. Inga skräpiga grenar i bilen. Hans Nordler (2013-08-20).
 • Så här såg det ut 1937 – mycket har förändrats (2013-02-08)
 • Vår grannförening Eriksbergs Egnahems- och Fruktodlareförening har gjort en film där Björn Westerling berättar minnen från badplatser i Stadsskogen och Hågaån för många år sedan. Laddningen tar lite tid (2012-11-26).
 • Vid styrelsemötet 2011 i Kåbo-Berga Villaföreningen konstaterades att två av
  av medlemmarna hade minskat radonhalten i fastigheterna väsentligt genom att täta de rör som kom från fjärrvärmen. En representant från Vattenfall kom hem och ordnade detta kostnadsfritt. Flera i föreningen kanske har intresse av detta (2012-05-06).
 • Jag anlitar sedan över 10 år med gott resultat Todd Barrett för den årliga beskärningen av fruktträd. Todd är engelsman. 1997 registrerade han den enskilda firman Barrett Design & Landscape vars verksamhet utgörs av allmän utomhusdesign, trädgårdsarbete och konsultverksamhet inom landskapsarkitektbranschen. Jag kan rekommendera Todd. Barrett Design & Landscape, Sven Dufvas gata 1, Uppsala, 018-255216, 0704-158194.

  Ranglo Axe Handelsbolag (Roy Harris) 0765571479, 0735538598 är ett annat företag som en medlem rekommenderat. (2012-03-20)
 • Vid Svandammen finns det nu en skylt som visar jordtäcket och berggrunden i Uppsala.  Intressant är att berget sticker upp just vid Bergaskolan (2012-01-09).
 • Carl Erik Bergold gav 1989 ut en skrift som hette "Uppsala Stadsbyggande 1900-1960". Där fanns ett avsnitt om Kåbo som kanske är av intresse. (2010-11-26)
 • Flera medlemmar har efterfrågat hjälp med snöskottning av infarter och kortare sträckor fram till garage samt de vallar som plöjs upp av kommunens snöplogar. Ärendet togs upp på senaste årsmötet 2009-11-05 Följande företag - vilka både har F-skatt och moms - kan utföra detta.  Rotavdrag är också möjligt:

  1. Hyr en pensionär
      Pbs-Pikesbutiksservice AB
      Kålsängsgränd 2 a, 753 19  Uppsala (018-4444695) Mail: info@55plussare.se
      Aktiebolag  556726-9146

  2. Alvén Trädgård & Design
      Torbjörnsgatan 30, 753 35  Uppsala (0730-785 156)
      Enskild firma  (2009-11-07)
 • Det är nu möjligt att vandra omkring i Kåbo med webbtjänsten www.hitta.se. Bilder har lagts in från Uppsala samt flera andra städer. Flytta den lilla gubben till önskad plats och snurra runt på bilden ovan. (2009-09-24)
 • En "jättegryta" finns nu på Villavägen vid SGU (2009-09-21).
 • Gamla bilder (2009-09-20).
 • Vid Institutionen för Konstvetenskap vid Uppsala Universitet skrevs höstterminen 1977 en C1-uppsats om Kåbo - ett villaområde i Uppsala. Den kompletta uppsatsen,  som omfattar 225 sidor, kan rekvireras från denna institution. På bifogade bilder finns några hus representerade och det kan kanske vara av intresse för nuvarande ägare att se historien bakom husen. Tryck på en bild så blir den större (2009-08-15)
 • Föreningen har under årens lopp gjort många utredningar och skriftliga yttranden till ett flertal instanser. Bengt-Erik Rydén (föreningens tidigare ordförande) har  försökt att sammanställa alla dessa ärenden (2007-12-12).