Tidigare notiser
(Nedan sparas notiser som tidigare varit publicerade)

 • Bengt-Erik Rydén (1931-2009) - föreningens tidigare ordförande - är begravd på ett fint ställe - Upplands Nationsgrav på Uppsala Kyrkogård. Hans namn är inristat på den stora stenen.(2015-10-08). 
 • Uppsala Kommun har godkänt att det skall ske en styckning och bebyggelse i korsningen Norbyvägen - Villavägen. Mäklarfirman Widerlöv har tidigare hyrt där. Se vidare om Kåbo 24:11. Här kommer två nya fastigheter att byggas.(2015-10-05). 
 • Här finns de föreskrifter som Uppsala Kommun fastställt angående gångbanerenhållning. Alla fastighetsägare bör känna till detta. (2014-09-04).
 • Detaljplan för Rosendalsfältet ändras. Dokument och detaljer kring samrådsprocess på kommunens webbplats (2014-08-31),
 • Tom Pauli informerar om en hantverkare som gör nästan allting (2014-05-21).
 • NIX även för mobiltelefoner (2013-02-02).
 • Varning för Svensk VVS Support (2013-02-02).
 • Via Facebook är det möjligt att gå med en grupp som heter "Du vet att du är från Uppsala". Gruppen har nu 5827 medlemmar och där ges det bl.a. ut gamla
 • Roland Agius - Uppsalas tidigare finanskommunalråd - förmedlar mycket information om  olika industrier i Uppsala. (2013-01-13).
 • Den 9:e januari bjöd Bror Hjorths museum in grannarna på en visning av den aktuella utställningen Karin Parrow. Hon var syster till Evert Taube. Efter att deltagarna förtärt vin och sandwich höll Mattias Enström - marknadschef - ett intressant föredrag om konstnärinnan. Många grannar deltog (2013-01-10).
 • Många träd är väldigt höga i Kåbo. Här är ett tips att få bort stora träd. Crilles Träd och Mark (070/6067883) använder en lastbil med kran och knipsar av grenarna allteftersom och lägger allt i en container. Här är en bild från Kåbo där en fastighet anlitat företaget. Mailadressen är bjorkensakeri@hotmail.com. (2013-09-30).
 • Här finns ett foto av Kåbos första hus i korsningen Thunbergsvägen/Villavägen plus en historisk återblick. Så här ser huset ut idag. Dessutom en bild som togs från för länge sedan från den plats där gamla Fysikum nu finns. Det är svårt att lokalisera sig. Carolina Rediviva syns i bakgrunden (2013-09-17).
 • Vilka bodde i Kåbo i äldre tider och vilka fastigheter fanns det? Undertecknad har varit på Landsarkivet och gått igenom mantalslängderna för år 1940 och 1946. Det var inte så stor bebyggelse då. Intressant var också att i nästan alla fastigheter fanns det hembiträden.  Här är 1940 respektive 1946. Observera att Wahlenbergsvägen senare bytt namn till Norbyvägen. Det går att förstora sidorna, Jag fanns med 1947.
  Hans Nordler  (2013-09-17).
 • Här är ett tips för att bli av med grenar och trädgårdsavfall på ett ganska enkelt sätt. Jag har köpt en säck från villasacken.se Den rymmer enormt många grenar. Sedan släpar man den till bilen och lastar in den i bakluckan och åker till återvinningen. Inga skräpiga grenar i bilen. Hans Nordler (2013-08-20).
 • Uppsala kommuns gatu- och trafikkontor har ansvar för att gång- och cykelbanor ska vara trafiksäkra. Många fastighetsägare har dock häckar, buskar och annan vegation som växer långt ut från tomten och skymmer sikten eller gör det omöjligt att utnyttja hela gång-/cykelbanans bredd. Läs mer om detta på kommunens hemsida. (2013-02-19)
 • Så här såg det ut 1937 – mycket har förändrats (2013-02-08)
 • Vår grannförening Eriksbergs Egnahems- och Fruktodlareförening har gjort en film där Björn Westerling berättar minnen från badplatser i Stadsskogen och Hågaån för många år sedan.  (2012-11-26).
 • Vid styrelsemötet 2011 i Kåbo-Berga Villaföreningen konstaterades att två av
  av medlemmarna hade minskat radonhalten i fastigheterna väsentligt genom att täta de rör som kom från fjärrvärmen. En representant från Vattenfall kom hem och ordnade detta kostnadsfritt. Flera i föreningen kanske har intresse av detta (2012-05-06).
 • Jag anlitar sedan över 10 år med gott resultat Todd Barrett för den årliga beskärningen av fruktträd. Todd är engelsman. 1997 registrerade han den enskilda firman Barrett Design & Landscape vars verksamhet utgörs av allmän utomhusdesign, trädgårdsarbete och konsultverksamhet inom landskapsarkitektbranschen. Jag kan rekommendera Todd. Barrett Design & Landscape, Sven Dufvas gata 1, Uppsala, 018-255216, 0704-158194.

  Ranglo Axe Handelsbolag (Roy Harris) 0765571479, 0735538598 är ett annat företag som en medlem rekommenderat. (2012-03-20)
 • En nyinflyttad medlem på Döbelnsgatan har hittat ett dokument daterade 1955-02-12 från  en interimskommitté för bildandet av en förening i Kåbo-Bergaområdet. Även då diskuterades snöröjning (2012-02-04).
 • Vid Svandammen finns det nu en skylt som visar jordtäcket och berggrunden i Uppsala.  Intressant är att berget sticker upp just vid Bergaskolan (2012-01-09).
 • På Uppsalas webbsida finns nu ett antal nya kartor. Gå till www.uppsala.se och  gå till Kartor nedåt till höger på sidan. Där visas ett flertal olika kartor - även över Kåbo. Under Bakgrundskarta finns t.ex. en karta från 2009. Försök att hitta Kåbo och ange sedan snedbilder under Verktyg. Här är ett exempel på detta från kvarteret Skjutbanan (2011-12-08).
 • Om det är någon medlem som önskar ta del av föreningens styrelseprotokoll, sänd då ett mail till Hans Nordler - hans@nordler.se.  (2011-09-21).
   
 • Carl Erik Bergold gav 1989 ut en skrift som hette "Uppsala Stadsbyggande 1900-1960". Där fanns ett avsnitt om Kåbo som kanske är av intresse. (2010-11-26)
 • Här finns några äldre bilder från Bror Hjorths Hus. Vissa kanske kommer ihåg Engelbreksstatyn. Titta även på andra gamla foton från Kåbo (2010-11-14)
 • Flera medlemmar har efterfrågat hjälp med snöskottning av infarter och kortare sträckor fram till garage samt de vallar som plöjs upp av kommunens snöplogar. Ärendet togs upp på senaste årsmötet 2009-11-05 Följande företag - vilka både har F-skatt och moms - kan utföra detta.  Rotavdrag är också möjligt:

  1. Hyr en pensionär
      Pbs-Pikesbutiksservice AB
      Kålsängsgränd 2 a, 753 19  Uppsala    (018-4444695) Mail: info@55plussare.se
      Aktiebolag  556726-9146

  2. Alvén Trädgård & Design
      Torbjörnsgatan 30, 753 35  Uppsala     (0730-785 156)
      Enskild firma  (2009-11-07)
 • Det är nu möjligt att vandra omkring i Kåbo med webbtjänsten www.hitta.se. Bilder har lagts in från Uppsala samt flera andra städer. Flytta den lilla gubben till önskad plats och snurra runt på bilden ovan. (2009-09-24)
 • En "jättegryta" finns nu på Villavägen vid SGU (2009-09-21).
 • Vid Institutionen för Konstvetenskap vid Uppsala Universitet skrevs höstterminen 1977 en C1-uppsats om Kåbo - ett villaområde i Uppsala. Den kompletta uppsatsen,  som omfattar 225 sidor, kan rekvireras från denna institution. På bifogade bilder finns några hus representerade och det kan kanske vara av intresse för nuvarande ägare att se historien bakom husen. Tryck på en bild så blir den större (2009-08-15)
 • Föreningen har under årens lopp gjort många utredningar och skriftliga yttranden till ett flertal instanser. Bengt-Erik Rydén (föreningens tidigare ordförande) har  försökt att sammanställa alla dessa ärenden (2007-12-12).
 • På årsmötet 2007 framfördes önskemål om att Föreningen skulle undersöka om det var möjligt att kontakta Uppsala Kommun och utverka parkeringskort så att besökare skulle kunna parkera på Norra och Södra Rudbecksgatan på vardagar mellan 8 och 18. Det var ej möjligt. Dock kan fastighetsägare tillskriva Trafiknämnden i Uppsala och begära att parkering skall tillåtas på särskilt utvalda platser (2007-11-22).