Gammal flygbild över Evolutionsmuseet Paleontologi


 Bilden nedan visar korsningen Kåbovägen - Norbyvägen långt innan några privathus har byggts.