Kåbo-Berga Villaförenings styrelse bjöd in medlemmarna till en mingelafton den 14 september i Markus Fricks trädgård - Norbyvägen 21. Det var stor anslutning och deltagarna bjöds på vin och tilltugg. Många diskussioner ägde rum mellan villaägarna. Tills nästa år föreslogs det att alla skulle få en namnskylt med namn och adress. Allt var mycket lyckat och arrangörerna skall ha ett stort tack. Nedan finns inbjudan plus några bilder från kvällen. På en av bilderna önskar Markus Frick deltagarna välkomna.