Här är en bild från mitten av 1940-talet över Kungsgärdet och lite av Kåbo. Flera hus håller på att byggas. Kvarteret Skjutbanan är ganska obebyggd.