Vid föreningens styrelsemöte 2014-05-13 bestämdes följande::

1. Det föreslogs att medlemmarna skall tillfrågas om möjligheten att låna olika typer av verktyg till varandra. Då skulle onödiga inköp undvikas. Hur det praktiskt skall ordnas är en senare  fråga. Hans Nordler skall lägga ut en förfrågan:

2. Återigen framfördes att medlemmarna skall få förslag på bra hantverkare inom olika områden. Det bestämdes att en ny flik skall läggas in på vår hemsida med rubriken Hantverkstips.  Dock skall det hänvisas till uppgiftslämnaren. Företagets namn skall inte anges. Den som t.ex. är intresserad i en bra rörmokare får alltså kontakta den medlem som gett tipset.

Alla medlemmar kan deltaga i detta. Sänd ett mail till Hans Nordler (hans@nordler.se) och ange vilket verktyg ni kan låna ut eller inom vilket område ni kan rekommendera en hantverkare. Inkomna meddelanden läggs upp under Verktyg respektive Hantverkstips.