Äldre foton över Kåbo

Här är några foton över Kåbo som tagits av Oscar Bladh:

Kåbo 1935:

Kåbo 1947:Kåbo 1949 (Bergaskolan byggdes detta år):1917 - året då Zoologiska Institutionen invigdes.