Äldre foton över Kåbo

Här är några foton över Kåbo som tagits av Oscar Bladh:

Kåbo 1935:





Kåbo 1947:











Kåbo 1949 (Bergaskolan byggdes detta år):



1917 - året då Zoologiska Institutionen invigdes.