Information om din fastighet

Vill Du vet något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall Du gå till Lantmäteriet.
Inloggning sker med Bank-Id.