En del hus försvinner i Kåbo bl.a. det äldre hus som låg bredvid Zoologiska Instituionen på Villavägen. Oklart vad som skall hända på platsen.

Intill Norbyvägen 9  finns det nu ett hål i muren. Där skall det byggas två hus eftersom det tidigare har givits byggnadstillstånd om detta - se nedan:


Uppsala Kommun har godkänt att det skall ske en styckning och bebyggelse i korsningen Norbyvägen - Villavägen. Mäklarfirman Widerlöv har tidigare hyrt där. Se vidare om       Kåbo 24:11. Här kommer två nya fastigheter att byggas.(2015-10-05).