Intressanta Kåbo-bilder


Nedan finns ett antal bilder som tidigare har publicerats på villaföreningens hemsida:


Uppsala Stadsbyggnad 1900-1960 - Kåbo

Uppsala år 1920