Förklaring av snöröjning på B-gator:

Den sandning på B-gator som Kåbo-Berga Villaförening ombesörjer för fastighetsägares räkning, görs ute på gatan och inte på trottoaren. Kommunen plogar vissa gator, som enligt beslut av Uppsala kommun är  B-gator. Det innebär att trottoarerna läggs igen och snöröjs inte. Alla fastighetsägare har därför skyldighet att i stället sanda gatan utanför sin fastighet, som i ert fall gagnar cyklister, biltrafik och även gående till och från bilar och fastigheter.