Aktuellt

 • Medlemmarna i Kåbo-Berga Villaförening kallas till årsmöte den 25 oktober i Hotel von Kraemer, von Kraemers allé 26.  Anmälan om deltagande skall göras före 20 oktober till kåbobergavillaforening@gmail.com (2023-10-15)
 • På denna webbsida finns mycket information om Uppsalas industrihistoria (2021-09-10).
 • Walleriusvägen 16 som stått tomt sedan Behandlingshemmet Alba flyttade har ny verksamhet startat. Det är Colosseumgruppen som öppnat ett behandlingshem för pojkar med antisocial problematik i kombination med neuropsykiatriska funktionsvarianter. Boendet är bemannat med minst två personer dygnet runt. De boende bedöms som trygga placeringar i öppenvård. Den som har frågor om verkamheten kan ringa Colosseumgruppens VD Norayer Topalian på telefon 0729-916 112.
 • Med hjälp av ett program från släktprogrammet MyHeritage är det möjligt att se hur människor rör sig. Här är ett exempel med Bror Hjorth. (2021-03-15).
 • På denna webbsida går det att se hur Kåbo såg ut 1960 och 1975. Det går att jämföra med hur det ser ut i dag. Tryck på symbolen längst upp till vänster under minustecknet så kommer det fram två bilder. Instruktioner hur sidan används finns under frågetecknet till höger. Webbsidan kan även användas för andra platser i Sverige (2021-02-24).
 • Olle Melin - föreningens valnämnd - har lagt ned ett arbete för att definiera till vilka områden föreningens fastigheter tillhör. Här är resultatet (2020-10-22).
 • Gunnar Leches insats och betydelse för Uppsala stadsbild är oöverträffad. Han var arkitekten bakom större delen av Uppsala tillväxt under första halvan av förra seklet. Intressant är att han även är representerad i Kåbo genom Bergaskolan. Han har dock även ritat åtta andra Kåbohus vilket framgår av denna bild. (Thunbergsvägen 14, Lilljeborgsvägen 3, Norbyvägen 19 och 21, Norra Rudbecksgatan 4 och 15 samt Södra Rudbecksgatan 6 och 12 (2019-04-08).
 • På Landsarki-vet har jag (Hans Nordler) sett en karta över nuvarande Stadsskogen-) daterad 1835. Den framtida Norbyvägen är utmärkt (2019-03-12).
 • Här är en karta över Uppsala från 1862. Den fanns på Lantmäteriets webb. Där återfinns framtida Norbyvägen, Kåbovägen och Villavägen - således de äldsta gatorna i vårt område. Länsfängelset är då nybyggt (2019-03-08).
 • Det finns nu ett redskap för att få färg på svartvita foton. Här är resultat med bilder från Bror Hjorths Hus (2019-03-08).
 • Staffan Uhlén, Banérgatan 21 minns hur Kåbo såg ut 1964 (2019-01-26).
 • I samband med föreningens årsmöte presenterades en uppdragsbeskrivning för Kåbo miljögrupp (2018-10-26).
 • Från och med idag är det gratis att släktforska på Riksarkivet. Tidigare var årsavgiften omkring 1000 kronor. Riksdagen beslutade i slutet av 2017 att Riksarkivet får 10 miljoner kronor för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig, i enlighet med regeringens förslag. Den digitala information släpps fri den 1 februari 2018.  Om ni söker ett släktprogram för att lägga in informationen så rekommenderas Min släkt. Jag (Hans Nordler) använder sedan många år detta program. (2018-02-01).
 • I serien om kvinnosakskvinnor i Sverige som nu visas på TV omnämns Ann Margret Holmgren som en föregångare. Intressant är att hon har bott i Villa Åsen på Villavägen – det äldsta huset i Kåbo. (2016-12-28).
 • Här är en bild från 1920-talet över dåvarande Wahlenbergsvägen – då endast en stig - (nu Norbyvägen) vid den plats där nu Segerstedtshuset finns. Till höger ligger Botaniska Trädgården (2016-12-15).
 • Bilder från sandning och snöröjning i Kåbo. (2016-11-20).
 • Här är en annons från UNT daterad 1912-11-25 där tomter säljs i Kåbo. Priset var 32 öre per kvadratfot, d.v.s. 3.45 kr per kvadratmeter. (2016-11-07)..
 • Vill du vet något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall du gå till Lantmäteriet. Inloggning sker med Bank-Id.(2016-09-02). 
 • Fastighetsägare som har behov av grus för sandning av gångbanor kan åka till Ekebyvallen – mittemot Gråbergsvägens och Bruksvägens utfart mot Eriksbergsvägen (2016-02-20). 
 • Tvillingbröderna Backman är intressanta professorer som bott i Kåbo. Gaston på Lilljeborgsvägen 4 och Louis på Norra Rudbecksgatan 2. Tom Saldeen visste vilket hus det var. Dödsskivan angav Södra Rudbecksgatan 1 som inte existerar. (2016-03-04). 
 • Här är en flygbild över Kåbo omkring 1946.  Bebyggelsen har verkligen ökat. (2015-12-15).
 • Växtligheten har ökat i Kåbo de senaste 60 åren. Dessa bilder är tagna av mig (Hans Nordler) från Norbyvägen 28 mot Arosplan i början av 1950-talet samt nyligen. (2015-07-30).

 • Det fanns inte så stor bebyggelse i Kåbo år 1920 – från Nordisk Familjebok år 1920