Aktuellt 

 •  Här finns protokoll och verksamhetsberättelse från föreningens årsmöte 25 oktober (2018-12-11).
 • Michael Wainright (föreningens kvartersombud på Thunbergsvägen 24) tackar alla som köpte signerade exemplar av hans debutroman Judaskyssen (skriven tillsammas med Uppsalajournalisten Kristina Tilvemo) på föreningens årsmöte. För er som vill köpa boken men inte var med på mötet finns den som traditionell bok i Uppsalas bokaffärer och i alla format (inkl. ljudbok) hos nätbokhandlarna såsom Adilibris, Bokus, Storytel, Nextory och Bookbeat (2018-11-12).
 • Här återfinns en förteckning över styrelsemedlemmar i föreningen under årens lopp (2018-10-26).
 • I samband med föreningens årsmöte presenterades en uppdragsbeskrivning för Kåbo miljögrupp (2018-10-26).
 • Jag (Hans Nordler) har nu också varit i kontakt med PTS (Post- och Telestyrelsen) angående radiomottagningen. Här är deras svar (2018-09-20).
 • Radiomottagningen har blivit sämre i Kåbo. Jag (Hans Nordler) har därför kontaktat Teracom (ansvariga för radioutsändningarna). Följande svar erhölls (2018-09-10).
 • Intressanta bilder över Kåbo (2018-02-10).
 • Från och med idag är det gratis att släktforska på Riksarkivet. Tidigare var årsavgiften omkring 1000 kronor. Riksdagen beslutade i slutet av 2017 att Riksarkivet får 10 miljoner kronor för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig, i enlighet med regeringens förslag. Den digitala information släpps fri den 1 februari 2018.  Om ni söker ett släktprogram för att lägga in informationen så rekommenderas Min släkt. Jag (Hans Nordler) använder sedan många år detta program. (2018-02-01).
 • Ingrid Carlson Bjernald har skrivit till Uppsala Kommun om trafikproblemen vid Kåbohälsan. (2017-01-13).
 • I serien om kvinnosakskvinnor i Sverige som nu visas på TV omnämns Ann Margret Holmgren som en föregångare. Intressant är att hon har bott i Villa Åsen på Villavägen – det äldsta huset i Kåbo. (2016-12-28).
 • Här är en bild från 1920-talet över dåvarande Wahlenbergsvägen – då endast en stig - (nu Norbyvägen) vid den plats där nu Segerstedtshuset finns. Till höger ligger Botaniska Trädgården (2016-12-15).
 • Bilder från sandning och snöröjning i Kåbo. (2016-11-20).
 • Här är en annons från UNT daterad 1912-11-25 där tomter säljs i Kåbo. Priset var 32 öre per kvadratfot, d.v.s. 3.45 kr per kvadratmeter. (2016-11-07)..
 • Olle Melin och flera i föreningen har blivit uppringda från tel.nr. 08-12453656 med information om att det var ett företag som ville boka tid för ventilationsrengöring eftersom de skulle vara i området nästföljande vecka. Olle Melin tackade nej och kollade sedan på Goggle och konstaterade att ett stort antal personer blivit kontaktade på samma sätt. Det är med all sannolikhet ett rent lurendrej. (2016-09-03).
 • Vill du vet något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall du gå till Lantmäteriet. Inloggning sker med Bank-Id.(2016-09-02). 
 • Här går det att jämföra kartor från nu och 1950-talet. Ange er adress för att söka.  http://kartor.eniro.se/m/RHzFX (2016-04-28). 
 • Fastighetsägare som har behov av grus för sandning av gångbanor kan åka till Ekebyvallen – mittemot Gråbergsvägens och Bruksvägens utfart mot Eriksbergsvägen (2016-02-20). 
 • Tvillingbröderna Backman är intressanta professorer som bott i Kåbo. Gaston på Lilljeborgsvägen 4 och Louis på Norra Rudbecksgatan 2. Tom Saldeen visste vilket hus det var. Dödsskivan angav Södra Rudbecksgatan 1 som inte existerar. (2016-03-04). 
 • Här är en flygbild över Kåbo omkring 1946.  Bebyggelsen har verkligen ökat. (2015-12-15). 
 • Vill du vet något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall du gå till Lantmäteriet. Inloggning sker med Bank-Id.(2015-10-08). 
 • Växtligheten har ökat i Kåbo de senaste 60 åren. Dessa bilder är tagna av mig (Hans Nordler) från Norbyvägen 28 mot Arosplan i början av 1950-talet samt nyligen. (2015-07-30).

 • Vid den tidigare Limnologiska Institutionen på Norbyvägen finns det nu en återvinningsstation. Det anges inget om att den är avsedd för någon speciell fastighet. De som bor i närheten kan kanske använda den (2015-05-25).
 • Det fanns inte så stor bebyggelse i Kåbo år 1920 – från Nordisk Familjebok år 1920