Aktuellt

 • Gunnar Leches insats och betydelse för Uppsala stadsbild är oöverträffad. Han var arkitekten bakom större delen av Uppsala tillväxt under första halvan av förra seklet. Intressant är att han även är representerad i Kåbo genom Bergaskolan. Han har dock även ritat åtta andra Kåbohus vilket framgår av denna bild. (Thunbergsvägen 14, Lilljeborgsvägen 3, Norbyvägen 19 och 21, Norra Rudbecksgatan 4 och 15 samt Södra Rudbecksgatan 6 och 12 (2019-04-08).
 • På Landsarkivet har jag (Hans Nordler) sett en karta över nuvarande Stadsskogen daterad 1835. Den framtida Norbyvägen är utmärkt (2019-03-12).
 • Här är en karta över Uppsala från 1862. Den fanns på Lantmäteriets webb. Där återfinns framtida Norbyvägen, Kåbovägen och Villavägen - således de äldsta gatorna i vårt område. Länsfängelset är då nybyggt (2019-03-08).
 • Det finns nu ett redskap för att få färg på svartvita foton. Här är resultat med bilder från Bror Hjorths Hus (2019-03-08).
 • Staffan Uhlén, Banérgatan 21 minns hur Kåbo såg ut 1964 (2019-01-26).
 • Här finns protokoll och verksamhetsberättelse från föreningens årsmöte 25 oktober/ (2018-12-11).
 • Här återfinns en förteckning över styrelsemedlemmar i föreningen under årens lopp (2018-10-26).
 • I samband med föreningens årsmöte presenterades en uppdragsbeskrivning för Kåbo miljögrupp (2018-10-26).
 • Jag (Hans Nordler) har nu också varit i kontakt med PTS (Post- och Telestyrelsen) angående radiomottagningen. Här är deras svar (2018-09-20).
 • Radiomottagningen har blivit sämre i Kåbo. Jag (Hans Nordler) har därför kontaktat Teracom (ansvariga för radioutsändningarna). Följande svar erhölls (2018-09-10).
 • Intressanta bilder över Kåbo (2018-02-10).
 • Från och med idag är det gratis att släktforska på Riksarkivet. Tidigare var årsavgiften omkring 1000 kronor. Riksdagen beslutade i slutet av 2017 att Riksarkivet får 10 miljoner kronor för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig, i enlighet med regeringens förslag. Den digitala information släpps fri den 1 februari 2018.  Om ni söker ett släktprogram för att lägga in informationen så rekommenderas Min släkt. Jag (Hans Nordler) använder sedan många år detta program. (2018-02-01).
 • I serien om kvinnosakskvinnor i Sverige som nu visas på TV omnämns Ann Margret Holmgren som en föregångare. Intressant är att hon har bott i Villa Åsen på Villavägen – det äldsta huset i Kåbo. (2016-12-28).
 • Här är en bild från 1920-talet över dåvarande Wahlenbergsvägen – då endast en stig - (nu Norbyvägen) vid den plats där nu Segerstedtshuset finns. Till höger ligger Botaniska Trädgården (2016-12-15).
 • Bilder från sandning och snöröjning i Kåbo. (2016-11-20).
 • Här är en annons från UNT daterad 1912-11-25 där tomter säljs i Kåbo. Priset var 32 öre per kvadratfot, d.v.s. 3.45 kr per kvadratmeter. (2016-11-07)..
 • Vill du vet något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall du gå till Lantmäteriet. Inloggning sker med Bank-Id.(2016-09-02). 
 • Här går det att jämföra kartor från nu och 1950-talet. Ange er adress för att söka.  http://kartor.eniro.se/m/RHzFX (2016-04-28). 
 • Fastighetsägare som har behov av grus för sandning av gångbanor kan åka till Ekebyvallen – mittemot Gråbergsvägens och Bruksvägens utfart mot Eriksbergsvägen (2016-02-20). 
 • Tvillingbröderna Backman är intressanta professorer som bott i Kåbo. Gaston på Lilljeborgsvägen 4 och Louis på Norra Rudbecksgatan 2. Tom Saldeen visste vilket hus det var. Dödsskivan angav Södra Rudbecksgatan 1 som inte existerar. (2016-03-04). 
 • Här är en flygbild över Kåbo omkring 1946.  Bebyggelsen har verkligen ökat. (2015-12-15). 
 • Vill du vet något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall du gå till Lantmäteriet. Inloggning sker med Bank-Id.(2015-10-08). 
 • Växtligheten har ökat i Kåbo de senaste 60 åren. Dessa bilder är tagna av mig (Hans Nordler) från Norbyvägen 28 mot Arosplan i början av 1950-talet samt nyligen. (2015-07-30).

 • Vid den tidigare Limnologiska Institutionen på Norbyvägen finns det nu en återvinningsstation. Det anges inget om att den är avsedd för någon speciell fastighet. De som bor i närheten kan kanske använda den (2015-05-25).
 • Det fanns inte så stor bebyggelse i Kåbo år 1920 – från Nordisk Familjebok år 1920