--

Aktuellt 

 • Hans Wallin vid Polisen har sedan flera år tillbaka informerat om brott i vårt område. Såsom framgår av detta meddelande skall han nu gå i pension och ersätts av Ulrika Andersson. Vi får i fortsättningen information om brott i hela Uppsalaregionen. Här är Januarirapporten. (2017-02-05).
 • Ingrid Carlson Bjernald har skrivit till Uppsala Kommun om trafikproblemen vid Kåbohälsan. (2017-01-13).
 • I serien om kvinnosakskvinnor i Sverige som nu visas på TV omnämns Ann Margret Holmgren som en föregångare. Intressant är att hon har bott i Villa Åsen på Villavägen – det äldsta huset i Kåbo. (2016-12-28).
 • Här är en bild från 1920-talet över dåvarande Wahlenbergsvägen – då endast en stig -(nu Norbyvägen) vid den plats där nu Segerstedthuset byggs. Till höger ligger Botaniska Trädgården (2016-12-15).
 • Bilder från sandning och snöröjning i Kåbo. (2016-11-20).
 • Här är en annons från UNT daterad 1912-11-25 där tomter säljs i Kåbo. Priset var 32 öre per kvadratfot, d.v.s. 3.45 kr per kvadratmeter. (2016-11-07).
 • Den 20 oktober ägde föreningens årsmöte rum i Bror Hjorths Hus. Här finns protokoll från mötet, verksamhetsberättelse samt information om föreningen plus en förteckning över vilka som varit styrelsemedlemmar sedan 1984 (2016-10-29).
 • Nu skall det byggas vid Villavägen 9 - granne med Zoologiska Muséet (2016-09-03)
 • Olle Melin och flera i föreningen har blivit uppringda från tel.nr. 08-12453656 med information om att det var ett företag som ville boka tid för ventilationsrengöring eftersom de skulle vara i området nästföljande vecka. Olle Melin tackade nej och kollade sedan på Goggle och konstaterade att ett stort antal personer blivit kontaktade på samma sätt. Det är med all sannolikhet ett rent lurendrej. (2016-09-03).
 • Vill du vet något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall du gå till Lantmäteriet. Inloggning sker med Bank-Id.(2016-09-02). 
 • Här går det att jämföra kartor från nu och 1950-talet. Ange er adress för att söka.  http://kartor.eniro.se/m/RHzFX (2016-04-28). 
 • Fastighetsägare som har behov av grus för sandning av gångbanor kan åka till Ekebyvallen - mittemot  Gråbergsvägens och Bruksvägens utfart mot Eriksbergsvägen  (2016-02-20). 
 • Tvillingbröderna Backman är intressanta professorer som bott i Kåbo. Gaston på Lilljeborgsvägen 4 och Louis på Norra Rudbecksgatan 2. Tom Saldeen visste vilket hus det var. Dödsskivan angav Södra Rudbecksgatan 1 som inte existerar. (2016-03-04). 
 • Här är en flygbild över Kåbo omkring 1946.  Bebyggelsen har verkligen ökat. (2015-12-15). 
 • Vill du veta något om din fastighet t.ex. vilka inteckningar som finns, tomtkarta, areal m.m. Då skall du gå till Lantmäteriet. Inloggning sker med Bank-Id.(2015-10-08). 
 • Uppsala Kommun har godkänt att det skall ske en styckning och bebyggelse i korsningen Norbyvägen - Villavägen. Mäklarfirman Widerlöv har tidigare hyrt där. Se vidare om Kåbo 24:11. Här kommer två nya fastigheter att byggas.(2015-10-05). 
 • Växtligheten har ökat i Kåbo de senaste 60 åren. Dessa bilder är tagna av mig (Hans Nordler) från Norbyvägen 28 mot Arosplan i början av 1950-talet samt nyligen. (2015-07-30).