Uppsala kommuns samråd angående ny detaljplan för Rosendalsfältet avslutas onsdagen den 15 oktober. Villaföreningen har inkommit med bifogad inlaga tillsammans med grannföreningarna.

Nu är tid för alla som vill och kan att göra enskilda insatser för att stoppa en trafikled genom vårt område. I skrivande stund kan de gå till beslut inom kort, så vi kan inte invänta villaföreningens årsmöte. Ju mer tryck vi kan åstadkomma gentemot Plan- och Byggnadsnämnden desto bättre.

Förslag på aktiviteter:

 *   Skriv insändare till UNT: http://www.unt.se/asikt/debatt/skriv-din-egen-insandare-765420.aspx

 *   Skriv debattartikel till UNT: http://www.unt.se/asikt/debattregler/

 *   Kontakta din politiker i plan- och byggnadsnämnden: http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/Namnder/Plan--och-byggnadsnamnd-/Byggnadsnamndens-ledamoter/

 *   Använd egna mediekontakter. Ex: SvT-Uppland http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtuppland

 *   Uppmana ungdomarna att agera på Twitter och Facebook etc.

Bakgrundsmaterial om Rosendaldfältet finner du här: http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Pagaende-samrad-och-granskning/Rosendal/


Vänligast


Styrelsen, genom


Hans Nordler, sekreterare