Militär och akademiskt präglar stadsdelens gatunamn

 

Stadsdelen Kåbos gatu- och kvartersnamn är präglade av tid och omgivning kan man säga – Artillerigatan, Döbelnsgatan och Husargatan anknyter till bland annat före detta artilleriregementet söder om villastaden.

 

Kvarteren i de södra delarna har skjutglada namn som Haubitsen, Lavetten, Projektilen och Spetskulan. Professorer med anknytning till området har också fått ge namn åt Kåbos gatunät. Lilljeborgsvägen, Norra och Södra Rudbecksgatan, Thunbergsvägen, Walleriusvägen är exempel på det.

 

En annan kategori är ortnamn med uppländsk anknytning som återfinns i t.ex. Arosgatan, Hagundagatan och Läbygatan är andra exempel, men då är man inne i Kåbos grannkvarter på Kungsgärdet.

 

Flera namn har lokal bakgrund, såsom Bergagatan, som har sitt namn efter två Berga. Ett som låg på nuvarande Bergaskolans tomt och som skulle ha byggts av rospiggen ”Skägg-Jan”. Det andra Berga låg på Norbyvägen 21 och revs 1942.

 

 

Kajbyn kan ha blivit Kåbo

 

Namnet Kåbo skulle kunna tolkas som ”Kajsgården” eller ”Kajbyn” resonerar ortnamnsforskaren Mats Wahlberg-

 

Namnet Kåbo avsåg långt tillbaka en by som tycks ha försvunnit under 1500-talet då området i stället fick heta Kåbo gärde. Den fornsvenska formen är enligt olika belägg från 1300-talet Kaby som senare omvandlats till Kåbo. Kajgården eller Kajbyn skulle kunna passa bra, säger Mats Wahlberg, förutsatt att kajor i forntiden var lika typiska för Uppsala området som i dag.

 

Källa: Uppsala stadshistoria IX:1, Mats Wahlberg, Uppsala gatunamn.