Familjen Knebel
På Norra Rudbecksgatan 19 bodde för länge sedan Bruno Knebel och hans hustru Gertrud.  Här är några bilder där de är med:

Bruno Knebel med sin el-cykel

Artikel i Upsala Nya Tidning 1941-10-04: "Upsala-konstruerad el-cykel med 10 mils aktionsradie. En elegant och smidig elektrisk cykel väckte i går berättigat uppseende på stadens gator, där den ljudlöst gled fram i trafikvimlet. Den hörde inte till trehjulingarnas rad utan var en ’vanlig’ cykel på två hjul, försedd med ett par stora batterier på båda sidor om bakhjulet och en behändig motor på framgaffeln.--- Konstruktör av den senaste el-cykeln är ingenjör Bruno Knebel, som tidigare gjort en rad betydande uppfinningar och innehar flera världspatent, främst vid ättiksfabriken, som ingår i fabrikör Martin Edlunds koncern.---Meningen är, att min cykel skall serietillverkas och här i Upsala blir det vid A.-B. Josef Eriksson, som hela tiden varit mycket intresserad av mina experiment och ställt material till förfogande."
Gertrud Knebel med sin häst

Fru Gertrud Knebel , gift med ingenjör Bruno Knebel, på Ättiksfabriken (han som kom till Sverige med det hemliga receptet på Slottssenapen). Det här fotografiet är nog från 1930-talet. Ekipaget med den svarta hästen Redvol och fru Knebel vid tömmarna har just kommit upp till krönet av Carolinabacken efter en tur i staden. Man såg ofta ekipaget komma körande på Uppsalas gator. Oftast var den eleganta damen klädd i en storbrättad svart  hatt, prydd med gult eller rött sidenband, och bredvid henne satt den lilla svarta hunden Prinsen med likadant band om halsen. De återvände sedan till villan på Kåbo, där familjen under krigsåren hade ett  eget skyddsrum i trädgården, en rund kula, som de kunde ta sin tillflykt till när det blev flyglarm.