Historik

 

Området vi bor är ett numera välkänt villaområde, ritat år 1908 av arkitekten Per Hallman. Vid denna tid låg området utanför stadens bebyggelse, ”på landet”. Hallmans stadsplaneförslag var något nytt, ett luftigt och grönt villaområde med stora tomter, omgivna av gator som avsåg bilda ett mjukt mönster. Kärnan i området var kvarteren omkring Rudbecksgatorna.

 

Under åren har området vidgats och kommit att innefatta även flerfamiljshus, in över Artillerigärdet. Grannområdet i väster, Kungsgärdets södra del, började bebyggas år 1937. Dess intresseförening är Kungsgärdets Småstugeförening. I kvarteren N och NW om Bergaskolan verkar den äldsta av nuvarande villaföreningar, Kungsgärdets Egnahems- och Fruktodlarförening, startad redan 1927.

 

Kåbo-Berga Villaförening bildades den 16 maj 1955 och omfattar nu 25 kvarter. Föreningen har 254 medlemmar.

 

Det finns en hel del historisk information om vårt område. Nedan nämns några exempel:

 

Kåbo-Berga Villaförening firade år 2005 sitt 50-årsjubileum. Med anledning av detta skrev förre ordföranden Bengt Erik Rydén en historisk betraktelse över föreningen. Alla kanske inte har haft tillfälle att läsa artikeln. Minnesgoda medlemmar kan eventuellt bidra med händelser och bilder från äldre tid.

På Uppsala Stadsbiblioteks webb finns ett antal bilder över vårt område som tagits av uppsalafotografen Oscar Bladh. Här är en bild över gamla Kåbo från 1930-talet. Sedan finns en bild över Paleontologiska och Zoologiska institutionerna från samma tid.  denna bildsyns samma område år 1947 - vilken skillnad. Här återfinns Kåbo-området norrut år 1947. Därefter följer bilder på Kungsgärdet med Norbyvägen i förgrunden .

Här är slutligen en bild över Bergaskolan från 1950.

 

Carl Erik Bergold har 1989 i samband med Uppsala Kommun givit ut en skrivelse benämnd ”Uppsala Stadsbyggande 1900-1960”. I denna skrift finns det ett antal sidor om Gamla Kåbo.

 

En C1-uppsats skrevs 1977 vid Institutionen för konstvetenskap vid Uppsala Universitet med benämningen ”Kåbo – ett villaområde i Uppsala – inventering och dokumentation”. Uppsatsen är mycket omfattande och antalet sidor uppgår till 225. Där har det skett en genomgång av samtliga fastigheter i Gamla Kåbo. Uppsatsen kan beställas från ovannämnda institution.

 

Gatupersoner i Kåbo-Berga.

 

Här finns några fotografier från 1950-talet.