Gamla bilder


En del kanske minns specerihandeln på Norbyvägen (se nedan).

x

Under 1950-talet fanns det ett hus vid Bergaskolan, som nu är parkeringsplats.
Brandkåren eldade upp huset - se efterföljande bilder.

I kvarteret Blåsenhus har det nu byggts nya hus. Så här såg
området ut när Plantskolan fanns kvar under 1950-talet. Fotograf
är trädgårdsdirektör Manne Blomqvist.